Asiakaspalautus


partybongo.fi nettikaupan käyttäjälle on tilaamilleen tuotteille 14 päivän palautusoikeus. Peruuttaessaan ostoksensa on asiakkaan ilmoitettava siitä palautusajan kuluessa. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, peruuttamisilmoituksen voi tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä.


Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei ole tarkkaa selvitystä,

  • postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen yritykselle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.
  • sähköisesti lähetetyn ilmoituksen päivänä, jolloin ilmoitus on lähetetty.

Peruuttamisoikeuden käyttämiselle ei tarvitse esittää perusteluja. 


Tilauksen peruuttamisesta voi ilmoittaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@partybongo.fi .


Pelkkä tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen R-kioskista ei riitä. Asiakkaan on oikeus ilmoittaa peruuttamisesta myös ennen tavaran toimittamista.


Palautusaika lasketaan tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta. Jos kyseessä on säännöllisesti toimitettava tavara, peruuttamisaika lasketaan ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.


Tavaraan tutustuminenAsiakkaan on pidettävä vastaanottamaansa tavara olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä, jotta hänellä on oikeus peruuttamistilanteessa saada maksamansa summa kokonaan takaisin. Asiakas voi avata tai purkaa pakkauksen menettämättä peruuttamisoikeutta tarkastaakseen tuotteen ominaisuudet ja toimivuuden.


Jos asiakas ottaa tuotteen käyttöönsä, hän vastaa tavaran arvon alenemisesta. Jos tuote on muuttunut asiakkaan tutustuessa tuotteeseen myyntikelvottomaksi voi partybongo.fi kieltäytyä palauttamasta asiakkaan tuotteesta maksamaa summaa.


Tuotteen palautusJos asiakas peruuttaa kaupan, tavara on palautettava viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Asiakkaan vastuulla on tarvittaessa näyttää toteen, että tavara on palautettu määräajassa.


Asiakas voi jättää palautettavan tuotteen R-kioskiin (mihin on tillannutkin paketin) db schenkerin kuljetettavaksi. Pyynnöstä palauttaja saa kuitin lähetyksen jättämisestä kuljetettavaksi.


Jos asiakas toimittaa palautuksen jotenkin muuten kuin edellä mainittu, ei partybongo.fi ota vastuuta palautuksesta aiheutuneista kustannuksista ellei toisin ole sovittu.


Tuotteet voi palauttaa osoitteeseen:


partybongo.fi

Kynnöstie 4

05810 Hyvinkää


Hyvityspartybongo.fi hyvittää viivytyksettä asiakkaalta saadun maksun, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua vastaanotettuaan palautetun lähetyksen.


partybongo.fi palauttaa maksun samalla maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt.


Vaihtoehtoisesti asiakkaalle voidaan tarjota hyvitystä esimerkiksi lahjakortilla tai vastaavan arvoisella tuotteella, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus ottaa vastaan tarjottu vaihtoehto tai kieltäytyä kokonaan ja ottaa vastaan maksuhyvitys.